Με τον Δ. Εσδρά, Ειδ. Απεσταλμένο του Γεν. Διευθυντή του ΔΟΜ στην Ελλ. Κυβέρνηση και Σύμβουλος του Περιφ. Διευθυντή για τη Μεσόγειο

Με τον Δ. Εσδρά, Ειδ. Απεσταλμένο του Γεν. Διευθυντή του ΔΟΜ στην Ελλ. Κυβέρνηση και Σύμβουλος του Περιφ. Διευθυντή για τη Μεσόγειο

Με τον Δ. Εσδρά, Ειδ. Απεσταλμένο του Γεν. Διευθυντή του ΔΟΜ στην Ελλ. Κυβέρνηση και Σύμβουλος του Περιφ. Διευθυντή για τη Μεσόγειο

Με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας – Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστο Στυλιανίδη !

Με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας – Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστο Στυλιανίδη !

Με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας – Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστο Στυλιανίδη !

 

Από την εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το Europe Direct ELIAMEP με θέμα: “Οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 και το μέλλον της ΕΕ”

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

Αναζητούνται:  Περισσότεροι πολυπολιτισμικοί υποψήφιοι

Οι ευρωβουλευτές και οι έγχρωμοι πολιτικοί καλούν τις πολιτικές ομάδες να επιλέξουν

υποψηφίους από διαφορετικά υπόβαθρα για τις επόμενες Ευρωπαϊκές Εκλογές

Με τις ευρωπαϊκές εκλογές σε λιγότερο από ένα χρόνο, η αναπληρώτρια της Ιταλικής ομάδας S&D,
Read More