Περιβάλλον και Ενέργεια

Περιβάλλον και Ενέργεια

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι κλιματικές αλλαγές έχουν προκληθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες και οι επιπτώσεις τους στον πλανήτη αναμένεται να είναι καταστροφικές. Διαταραχή του οικοσυστήματος, έλλειψη υδάτινων πόρων, αύξηση της θερμοκρασίας, καύσωνες, πυρκαγιές, πλημμύρες, ανθυγιεινή ατμόσφαιρα, ρύποι, κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, μείωση του τουρισμού και τελικά οικονομική ύφεση.


Για να αποτρέψουμε αυτό το σενάριο θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε, καταναλώνουμε και αντιλαμβανόμαστε την ενέργεια. Οφείλουμε να εφαρμόσουμε ένα νέο πλάνο διαχείρισης των ενεργειακών πόρων. Και το οφείλουμε πάνω απ’ όλα στα παιδιά μας. Σε εθνικό επίπεδο η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, πρέπει να αποτελέσει μια από τις θεμελιώδεις προτεραιότητες των κυβερνώντων.

Απαιτείται: Επικαιροποίηση του υφιστάμενου αναπτυξιακού μοντέλου συνδυάζοντας την προστασία των οικοσυστημάτων με τη χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων. Στροφή στην πράσινη οικονομία χαμηλών ή και μηδενικών εκπομπών άνθρακα με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Οριζόντιος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων αρμοδίων φορέων προς την κατεύθυνση των πολιτικών μετριασμού αλλά και προσαρμογής, στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, της γεωργικής παραγωγής και σε πολλούς άλλους. Εντατικός έλεγχος της καθαρότητας των θαλασσίων περιοχών και όλων των υδάτινων πόρων της χώρας. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών τόσο ως προς τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό περιβάλλον όσο και ως προς την προληπτική θαλασσοπροστασία και δασοπροστασία. Νέο σύγχρονο μοντέλο δασοπροστασίας με μηχανοργάνωση και διαρκή παρακολούθηση των δασικών χαρτών. Προώθηση του οικολογικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Άμυνα & Ασφάλεια

Άμυνα & Ασφάλεια

Στρατηγική επιδίωξη για τη σύγχρονη Ελλάδα πρέπει να αποτελεί μια ισχυρή και σταθερά προσανατολισμένη αμυντική πολιτική ως θεματοφύλακα της εθνικής μας ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας.


Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει σημειωθεί σειρά αλλαγών και ανακατατάξεων με αποτέλεσμα νέες γεωπολιτικές ισορροπίες και συσχετισμούς. Το σημερινό διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονα φαινόμενα αστάθειας, ρευστότητας, υψηλής αλληλεξάρτησης και εύθραυστων ισορροπιών. Το διεθνές, το περιφερειακό και το εθνικό περιβάλλον ασφάλειας τείνουν να χαρακτηριστούν ως πεδία συγκριτικά ομόκεντρα.

Η Ελλάδα ευρισκόμενη σε ένα κρίσιμο γεωπολιτικό χώρο και σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο γεωστρατηγικό περιβάλλον, καλείται να αντιμετωπίσει με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα ένα σύνολο σύνθετων και πολυδιάστατων δυνητικών προκλήσεων, κινδύνων και προβλημάτων με τρόπο που να ευνοεί την εξασφάλιση των εθνικών της συμφερόντων.

Η γεωστρατηγική αξία της χώρας μας, ως μέλους διάφορων διεθνών οργανισμών σε συνδυασμό με την γεωστρατηγική της θέση και της στρατηγικής σημασίας σχέσεις που έχει αναπτύξει, έχει αυξηθεί σημαντικά ειδικά μέσα από το πρίσμα των εξελίξεων στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο, και τις Παρευξείνιες περιοχές.

Έτσι, λοιπόν, γενικός στόχος της πολιτικής εθνικής άμυνας οφείλει να είναι, μέσα από συνδυασμένες ενέργειες στον χώρο της αμυντικής διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής, η ισχυροποίηση της ασφάλειας της Ελλάδας, η σταθερή παρουσία της στο διεθνή χώρο και ο εποικοδομητικός της ρόλος ως κινητήριας δύναμης θετικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Σε τελετή αποφοίτησης από την σχολή Αεροπορίας Τατοΐου με πιλότους από Μαρόκο και Σενεγάλη

 

Οραματίζομαι τις Ένοπλες Δυνάμεις να εξελίσσονται σε πρωτοπόρο στην ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μεσοπρόθεσμο στόχο την εξαγωγή τεχνογνωσίας στο εξωτερικό.

Η Ελλάδα πρέπει:

  • Να διευρύνει το ρόλο της ως παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μέσα από την αναβαθμισμένη συμμετοχή στους Διεθνείς Οργανισμούς.
  • Να ενισχύσει την εμπλοκή της Αμυντικής Βιομηχανίας της  όπως και των εγχώριων κατασκευαστικών εταιριών σε προγράμματα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Κρίνεται απαραίτητη η επιδίωξη συμμετοχής της αμυντικής βιομηχανίας σε συνεργασίες και συμπαραγωγές με ξένους οίκους, προ υπογραφής πάσης συμβάσεως, με σκοπό την εισαγωγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της έρευνας. Η εξωστρέφεια της αμυντικής βιομηχανίας θα υποστηριχθεί από την εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο της Στρατιωτικής Διπλωματίας, για να φέρει αποτελέσματα στα αμέσως επόμενα χρόνια.
  • Να ενδυναμωθούν οι σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας θεμελιώνοντας ένα νέο στρατηγικό δίκτυο επαφών μεταφοράς τεχνογνωσίας και σύγχρονων οπλικών συστημάτων.
  • Να επιδιώκει εξωστρεφή ανάπτυξη και αναδιοργάνωση ερευνητικών κέντρων με την προώθηση συνεργασιών με άλλα ερευνητικά κέντρα εντός και εκτός Ελλάδος, για καλύτερη ενσωμάτωση και εκμετάλλευση της τεχνολογίας με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων.
  • Να προωθεί μια αποτελεσματική και ευέλικτη μορφή δυνάμεων μέσω της αναδιοργάνωσης των στρατιωτικών μονάδων και εγκαταστάσεων.
  • Να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύστημα επιστράτευσης προσαρμοσμένο στις νέες τεχνολογίες καθώς επίσης και τη διακοπή του θεσμού της θητείας και αντικατάστασής του με σύστημα στράτευσης εξ’ολοκλήρου μισθωτών.
  • Να αναδιοργανώσει τη δομή και τα οργανογραμμάτα του Υπουργείου, των Επιτελείων και των Μονάδων, ώστε να είναι εναρμονισμένα με τη διεθνή πρακτική, τις νέες τεχνολογίες και την αποκτηθείσα εμπειρία. Έμφαση δίνεται στη διαλειτουργικότητα και στη διακλαδικότητα, η οποία ως πολλαπλασιαστής ισχύος προσδίδει ώθηση στις επιχειρησιακές μας δυνατότητες. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση νέων διαδικασιών για τα εξοπλιστικά προγράμματα ώστε να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια, ταχεία ικανοποίηση αναγκών και εξοικονόμηση πόρων.
  • Να αποκτήσει μια “πράσινη” άμυνα με την πρόταση μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής για την Εθνική Άμυνα. Σταδιακή Απομάκρυνση – αντικατάσταση όλων των ρυπογόνων υπηρεσιακών ειδικών οχημάτων και συσκευών με νέα, χαμηλού κόστους και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα. Ευρεία εισαγωγή των εξομοιωτών εκπαίδευσης και βολών για εξοικονόμηση πόρων αλλά και προστασία του περιβάλλοντος. Εντατικοποίηση των ελέγχων των ενεργών πεδίων βολής για αποφυγή μόλυνσης του εδάφους και του θαλάσσιου χώρου.

Καμία έκπτωση σε θέματα εθνικής ασφάλειας

Σύσφιξη γεωστρατηγικών συμμαχιών της Ελλάδας

Διεύρυνσή τους σε νέα πεδία