ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Τα πάντα γύρω μας αλλάζουν με ραγδαία ταχύτητα…
Οι νέες τεχνολογίες καλύπτουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος τόσο της επαγγελματικής όσο και της προσωπικής μας ζωής.
Ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να προσαρμοστεί στο καινούργιο … που συνεχώς μεταβάλλεται.
Καθώς οι νέες τεχνολογίες διεισδύουν παντού, η καθημερινή μας ζωή συντονίζεται ευκολότερα στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις.
Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του ανεπτυγμένου κόσμου.
Το ζητούμενο όμως είναι η σωστή αξιολόγηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των πληροφοριών που λαμβάνουμε. Οι κίνδυνοι των social media, το cyberbullying , η εξάρτηση από το internet, το ηλεκτρονικό έγκλημα, είναι μερικά από τα θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.