Το δικαίωμα της ψήφου

Το δικαίωμα της ψήφου

Η δημοκρατία αφορά το δικαίωμα όλων των πολιτών να ψηφίζουν, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ισοτιμα. Και είναι καιρός να ασκήσουμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα με τη θέσπιση νέων νόμων, επιτρέποντας τελικά και στη διασπορά να ψηφίσει.