Μια Ευρωπαϊκή σχολή “κατασκόπων” πληροφοριών με επικεφαλής την Ελλάδα και την Κύπρο;

Μια Ευρωπαϊκή σχολή “κατασκόπων” πληροφοριών με επικεφαλής την Ελλάδα και την Κύπρο;

Στις 19 Νοεμβρίου, οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Ε.Ε ενέκριναν το σχέδιο μιας κοινής σχολής πληροφοριών για τη νοημοσύνη (Joint EU Intelligence School – JEIS), με επικεφαλής την Ελλάδα και τη συμμετοχή της Κύπρου.
Το έργο αυτό αποτελεί μέρος ενός καταλόγου 17 κοινών σχεδίων που υπογράφηκαν στο πλαίσιο της PESCO [1].
Η PESCO (μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία) ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2017 με την Παγκόσμια Στρατηγική για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας της Ε.Ε (EUGS), σκοπός της οποίας είναι η διεύρυνση και εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε, στον αέρα, στην ξηρά και στη θάλασσα.

Έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε εκτός από τη Δανία, τη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Κοινή χρήση πληροφοριών
Τα έργα αυτά, εκτός από τα άλλα 17 που έχουν ήδη ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο του 2017 και τον Μάρτιο του 2018, φτάνουν λίγες μέρες μετά από ώθηση της Γαλλίας και της Γερμανίας για περισσότερα μέσα και αυξημένες επενδύσεις στην ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη στις 6 Νοεμβρίου 2018, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουήλ Μακρόν ανέφερε την ιδέα ενός «ευρωπαϊκού στρατού» – πυροδοτώντας μια ισχυρή αντίδραση twitter από τον Πρόεδρο Trump. Επίσης, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Ursula von der Leyen μίλησε για μια «στρατιά Ευρωπαίων» σε μια πρόσφατη εκδήλωση για το Frankfurter Allgemeine Zeitung. Παρόλο που από τότε έχουν προστεθεί επιπλέον σχόλια σε αυτές τις δηλώσεις, η θεμελιώδης ιδέα είναι μια πιο συντονισμένη και αποτελεσματική αμυντική πολιτική μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.
Σκοπός της Κοινής Σχολής Πληροφοριών της ΕΕ – η οποία θα βρίσκεται στην Κύπρο – είναι η «παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ειδησεογραφικούς κλάδους και άλλους ειδικούς τομείς στο προσωπικό πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ» [2] σε συνεργασία με τις εθνικές υπηρεσίες και το ΝΑΤΟ.
Ιστορικά, η ιδέα της κοινής νοημοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι νέα και η ΕΕ δημιούργησε ήδη ένα Κέντρο Πληροφοριών και Καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU IntCen), για να μην αναφέρουμε όλες τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για την ανταλλαγή πληροφοριών. Ωστόσο, δεν συμμετέχουν όλες οι 28 χώρες της ΕΕ στο IntCen και ο σκοπός αυτού του θεσμικού οργάνου περιορίζεται στη στρατηγική ανάλυση των κρίσεων στη γειτονιά της ΕΕ και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και όχι στην ανταλλαγή «επιχειρησιακών» πληροφοριών – πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες απειλές από συγκεκριμένους παράγοντες βάσει των οποίων θα μπορούσαν να αναλάβουν δράση τα κράτη μέλη της ΕΕ “[3].
Η νοημοσύνη είναι πρωτίστως εθνικό προνόμιο και η ανταλλαγή πληροφοριών (κυρίως ακατέργαστων πληροφοριών) δεν είναι πάντα ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης των απειλών. Από την άλλη πλευρά, μια κοινή κουλτούρα νοημοσύνης θα ήταν ασφαλώς ωφέλιμη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
Στο πλαίσιο αυτό, μια κοινή σχολή πληροφοριών για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών κατάρτισης θα συμβάλει σίγουρα στη δημιουργία μιας ευρύτερης κοινότητας πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήμα προς μια πιο επιχειρησιακή συνεργασία πληροφοριών.
Μικτή αντίδραση
Το γεγονός ότι το “007 εκπαιδευτικό κέντρο” θα επιβλέπεται από την Ελλάδα και την Κύπρο έχει οδηγήσει σε σκεπτικιστικές αντιδράσεις, αν όχι διασκεδαστικές, μεταξύ των διαμορφωτών πολιτικής και των εμπειρογνωμόνων, καθώς αυτές οι χώρες θεωρούνται τα δύο κράτη που είναι περισσότερο φιλικά προς τη Ρωσία στην ΕΕ. Η οικονομική, εμπορική και στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία υπήρξε συχνά προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική, όπως συμβαίνει και με άλλες χώρες των Βαλκανίων. Ο κίνδυνος αποκάλυψης διαβαθμισμένων πληροφοριών στο Κρεμλίνο είναι ένας από τους μεγαλύτερους προβληματισμούς. Και, όπως επισημαίνει ο Δρ Ιωάννης Νομικός, διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας για τις Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές Σπουδές (RIEAS), «η εμπιστοσύνη είναι πολύ πιο σημαντική από τα ιδρύματα για την ανταλλαγή πληροφοριών».
Πέρα από αυτές τις αμφιβολίες σχετικά με τους δεσμούς των ηγετών του έργου με τη Ρωσία, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή. Ποιο θα είναι το πρόγραμμα; Πώς και από ποιον θα εποπτεύεται το περιεχόμενο των διδασκαλιών; Οι τυχεροί σπουδαστές θα επιλέγονται από την εθνική υπηρεσία πληροφοριών ή από το σχολείο και υπό ποιες απαιτήσεις; Τα περισσότερα από τα σχέδια PESCO που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως (τον περασμένο Δεκέμβριο) δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί και μπορούμε να αναρωτηθούμε αν αυτή η νέα πρωτοβουλία θα παραμείνει απλώς σε χαρτί. Επιπλέον, το γεγονός ότι κανένα άλλο μέλος της PESCO δεν έχει προσχωρήσει στην Ελλάδα και την Κύπρο – δύο χώρες ήταν το ελάχιστο που απαιτείται για την υποβολή ενός σχεδίου σε ψηφοφορία – μπορεί να αποκαλύψει το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής του έργου. Το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες και η Τσεχική Δημοκρατία εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει καμία απόφαση.
Ειδικότερα, η Γαλλία δεν ανέλαβε να συνεργαστεί με την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς η ιδέα μιας «Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πληροφοριών» (ΕΑΠ) ήταν μία από τις βασικές πρωτοβουλίες πολιτικής που ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο Macron στην ομιλία του για την Ευρώπη στο Πανεπιστήμιο La Sorbonne στις 26 Σεπτεμβρίου, 2017. Η Γαλλική Προεδρία και το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας δημοσίευσαν ένα ανακοινωθέν τον περασμένο Σεπτέμβριο – πριν από την ψηφοφορία του σχεδίου JEIS – ανακοινώνοντας ότι η πρώτη εκπαιδευτική συνεδρίαση αυτής της ΕΑΠ θα γίνει την άνοιξη του 2019, υποδηλώνοντας ότι αυτή η ακαδημία υπάρχει.Σύμφωνα με τον Δρ. Νομικό, κάθε σχέδιο που περιλαμβάνει μια σχολή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να ακολουθεί το γαλλικό μοντέλο – που βασίζεται σε συνεργασία μεταξύ πολιτών και στρατιωτικών – το οποίο είναι το πιο επιτυχημένο και αποτελεσματικό στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η Γαλλία φαίνεται ότι είναι στην καλύτερη θέση να προωθήσει μια κοινή νοημοσύνη στην Ευρώπη και μπορούμε να αναρωτηθούμε εάν τα JEIS και η ΕΑΠ είναι παρόμοια (και περιττή) ή σχετίζονται.
Όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν σε αμφιβολίες ως προς τη συνάφεια αυτής της πρωτοβουλίας, τη συνάρθρωσή της με τα έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει και την πραγματική εφαρμογή της.
[1] Η Ελλάδα θα οδηγήσει επίσης την εκπαίδευση του πληρώματος ελικοπτέρων της ΕΕ σει υψηλές συνθήκες και ένα σχέδιο για την ανάπτυξη μιας ειδικής επιχειρησιακής δύναμης για μικρές κοινές επιχειρήσεις (SOCC for SJO) και ήδη συντονίζει δύο έργα που ανακοινώθηκαν τον περασμένο Μάρτιο – Αναβάθμιση της παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας “και” απειλές στον κυβερνοχώρο και πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό “.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *