ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ;

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ;

Δεδομένου ότι δεν είμαι πολιτικός η δημόσιος Λειτουργός ούτε κομματικό στέλεχος, οι θέσεις μου είναι καθαρά προσωπικές και βασίζονται στο Σύνταγμα της Ελλάδας και στις υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις!

Με απλά λόγια, ως Έλληνες πολίτες διαθέτουμε ήδη καταχωρημένα τα δικαιώματα μας, της ελευθερίας θρησκεύματος και διαβίωσης !! Το Σύνταγμα της Ελλάδας καλύπτει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα (ελευθερία μετακίνησης , κυκλοφορίας, θρησκεύματος κλπ.) Read More